Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 33

Autorzy: Rana Hassan , Andrzej Bień , Szymon Barczentewicz , Mohammad-Abu Sarhan :

Tytuł: Przegląd Systemu Energetycznego w Pakistanie

Streszczenie: Na rozwój socjoekonomiczny kraju wpływa, w różnym stopinu, wiele czynników. Pośród nich jednym z najważniejszych jest energia. Dostępność energii wpływa na przemysł, rolnictwo, sektor obronny oraz życie codzienne mieszkańców kraju. W niniejszym artykule opisano kryzys energetyczny w Pakistanie. Na podstawie danych oficjalnych i przeglądu literaturowego oceniono stan energetyki w Pakistanie. W pracy zaproponowano też możliwe drogę rozwoju sektora energetycznego Pakistanu.

Słowa kluczowe: Pakistan, Energetyka, Rozwój

wstecz