Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 28

Autorzy: Ezzahra Kassid , Essaâdia Azelmad , Lahbib Bousshine , Abdelmajid Berdai :

Tytuł: Obliczanie siły magnetycznej dla separatora magnetycznego wykorzystującegomagnesy trwałe

Streszczenie: Separator z magnesami trwałymi jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach przemysłu. Siła magnetyczna generowana przez magnes powinna być wyższa niż całkowita wartość wszystkich innych sił konkurencji, aby przyciągnąć cząstkę do magnesu. W niniejszej pracy duże znaczenie dla optymalnego zaprojektowania separatora ma przybliżenie wartości siły magnetycznej generowanej przez magnes i potrzebnej do odciągnięcia cząstki. Zaproponowano program symulujący numerycznie węzłową siłę magnetyczną generowaną przez magnes i porównano go z wymaganą siłą magnetyczną.

Słowa kluczowe: separator magnetyczny, sioła przyciągania, magnesy trwałe

wstecz