Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 22

Autorzy: Petro Lezhniuk , Juliya Malogulko , Ihor Prokopenko :

Tytuł: Modelowanie matematyczne baterii akumulatorów na rynku usług dodatkowych Zjednoczonego Systemu Elektroenergetycznego Ukrainy

Streszczenie: W artykule rozważono możliwość świadczenia usług z automatycznej rezerwy odzyskiwania częstotliwości oraz świadczenie usług bilansujących. Określono zależność między wskaźnikami cen rynku usług dodatkowych a charakterystyką technicznoekonomiczną baterii akumulatorów. Funkcja celu jest oferowana w matematycznym modelu pracy akumulatorowych systemów magazynowania energii, który uwzględnia zmniejszone koszty akumulacji jednostki energii elektrycznej, usługa i dochodów ze świadczenia usług na rynku.

Słowa kluczowe: rynek usług dodatkowych; system magazynowania energii baterii; rezerwa wsparcia częstotliwości; rezerwa odtworzenia

wstecz