Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 17

Autorzy: Ayman-Mohammed Ibrahim , Bashar Salih , Mahmoud Abd :

Tytuł: Zabezpieczenie transformatora i linii przesyłowej w systemie elektroenergetycznym w oparciu o MATLAB Simulink

Streszczenie: Głównym celem niniejszej pracy badawczej jest zbudowanie modelu symulacyjnego systemu elektroenergetycznego w oparciu o MATLAB do wykrywania zwarć (symetrycznych i asymetrycznych). Wiemy, że system zasilania elektrycznego składa się z ważnych i kosztownych komponentów, dlatego te części muszą być chronione. Głównym celem tego artykułu jest badanie i analiza różnych usterek oraz deklaracja wpływu na system elektroenergetyczny. Stosowane są dwa rodzaje ochrony: zabezpieczenie różnicowe i zabezpieczenie nadprądowe. Praca ta jest podejściem do pakietu MATLAB/SIMULINK. W pracy zaprojektowano tablicę laboratoryjną do reprezentowania systemu elektroenergetycznego składającego się z trzech etapów: jednostek wytwórczych, linii przesyłowych i systemów dystrybucyjnych

Słowa kluczowe: przekaźnik różnicowy, przeciążenie prądowe, transformator, zabezpieczenie

wstecz