Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 12

Autorzy: Nur Noorasid , Faiz Arith , Ahmad Mustafa , Mohd Azam , Syazwan Suhaimy , Oras Al-Ani :

Tytuł: Wpływ wyżarzania niskotemperaturowego na warstwę TiO2 jako fotoanodę w ogniwach słonecznych uczulonych na barwnik

Streszczenie: Ogniwa słoneczne uczulone barwnikiem (DSSC) zostały z powodzeniem wyprodukowane przy niskiej temperaturze wyżarzania (100 °C do 500 °C) z fotokomórką anatazu TiO2 osadzaną metodą sitodruku. W artykule zbadano morfologię powierzchni i strukturę cienkich warstw TiO2 przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) i spektroskopu Ramana, natomiast dla właściwości elektrycznych wykorzystano charakterystykę I-V. Próbka o temperaturze wyżarzania 300 °C wykazuje dobrą cechę pod względem porowatości i zwiększonej powierzchni zaglomerowanej.

Słowa kluczowe: Anatase TiO2, Temperatura wyżarzania, Ogniwo słoneczne światłoczułe, Morfologia powierzchni.

wstecz