Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2021 Str. 116

Autorzy: Dominika Kaczorowska , Przemysław Janik , Łukasz Jasiński , Jacek Rezmer , Vishnu Suresh :

Tytuł: Algorytm sterowania przepływem mocy w mikrosieci z magazynem energii

Streszczenie: W artykule zaproponowano algorytm sterowania przepływem mocy w mikrosieci z akumulatorowym zasobnikiem energii. W zależności od stanu naładowania magazynu i różnicy mocy między generacją a obciążeniem, zasobnik operuje w trybach ładowania lub rozładowywania dostosowując moc chwilową. Celem jest uzyskanie zmian mocy wymiany z systemem nadrzędnym według zadanej krzywej. Mikrosieć jest symulowana w środowisku MATLAB. Wyniki pokazują skuteczność proponowanego algorytmu sterowania.

Słowa kluczowe: mikrosieć, system magazynowania energii, algorytm sterowania.

wstecz