Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2021 Str. 94

Autorzy: Andriy Czaban , Vitaliy Levoniuk , Radosław Figura :

Tytuł: Model matematyczny wyłącznika wysokiego napięcia jako elementu układu elektroenergetycznego

Streszczenie: W pracy na podstawie interdyscyplinarnej metody modelowania zaproponowano model matematyczny układu elektroenergetycznego, głównym elementem którego wyłącznik gazowo-elektryczny typu SF6. Dla modelowania części mechanicznej wyłącznika wykorzystano słynny teoremat o migowym centrum prędkości obracania. Dla modelu matematycznego luku wykorzystano rezystancyjno-pojemnościowy schemat zastępczy, gdy rezystancja rozpatrywała się jako funkcja nieliniowa. Końcowy układ równań różniczkowych przedstawiony w normalnej postaci Causze’go. Wyniki symulacji komputerowej podano w postaci rysunków, które analizują się.

Słowa kluczowe: wyłącznik wysokiego napięcia, zasada Hamiltona-Ostrogradskiego, równania Eulera-Lagrange’a, nieustalone procesy.

wstecz