Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2021 Str. 90

Autorzy: Bogdan Perka :

Tytuł: Przegląd metod modelowania przepływu ciepła w przewodach elektrycznych

Streszczenie: W artykule proszone zostały zagadnienia związane z metodami modelowania zjawiska wymiany ciepła pomiędzy otoczeniem, a przewodem elektrycznym podczas warunków termicznych przekraczających wartości dopuszczalne, dla powszechnie stosowanych niepalnych przewodów instalacyjnych o przekroju czynnym żył przewodu 2,5; 4; 6 mm2

Słowa kluczowe: temperatura, przewód elektryczny, funkcja błędu, krzywa temperaturowa

wstecz