Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2021 Str. 85

Autorzy: Aleksandra Skuza , Marek Suproniuk , Stanisław Ziemianek :

Tytuł: Wpływ zjawiska spływu prądów na pomiary impedancji w sieci wysokiego napięcia

Streszczenie: Artykuł obrazuje wpływ instalacji dodatkowego źródła napięciowego na przebiegi napięć i prądów w sieci wysokiego napięcie. Na podstawie wyników symulacji komputerowej można określić wpływ dodatkowego źródła energii elektrycznej na działanie urządzeń automatyki zabezpieczającej, działającej głównie w oparciu o kryterium podimpedancyjne. W artykule zostały przedstawione przebiegi napięć i prądów oraz analiza otrzymanych wyników.

Słowa kluczowe: elektroenergetyka, automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenia odległościowe, zwarcia w sieciach.

wstecz