Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page



Numer: 07/2021 Str. 80

Autorzy: Reda Kara , Abdelhalim Tlemcani , Nawel Hassaoui :

Tytuł: Sterownik z logiką rozmytą typu 2 interwałowy oparty na algorytmie DPC-SVM dla prostownika PWM

Streszczenie: W tym artykule proponujemy interwałowy kontroler logiki rozmytej typu 2 (IT-2 FLC) do bezpośredniego sterowania mocą (DPC) trójfazowego prostownika z modulacją szerokości impulsu (PWM) na podstawie estymacji strumienia wirtualnego. Procedura projektowania tego regulatora została szczegółowo omówiona w tym artykule. Aby zbadać działanie i sterowalność proponowanego IT-2-FLC w algorytmie DPC-SVM w różnych warunkach, przeprowadzono symulację prostownika PWM z całym schematem sterowania za pomocą programu MATLAB SIMULINK. Wyniki symulacji wskazują na doskonałe osiągi proponowanego systemu.

Słowa kluczowe: kontroler z logiką rozmytą, prostownik PWM, sterownik interwałowy

wstecz