Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2021 Str. 76 76

Autorzy: Irina Gunko , Valerii Hraniak , Vitalii Yaropud , Ihor Kupchuk , Volodymyr Rutkevych :

Tytuł: Optyczny czujnik stężenia szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu

Streszczenie: Wykazano, że w celu rozwiązania problemu zapewnienia akceptowalnych warunków sanitarnych w pomieszczeniach inwentarskich przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów energii wskazane jest zastosowanie automatycznego systemu wentylacji wyciągowej z kontrolą konturu dopuszczalnego stężenia szkodliwych zanieczyszczeń atmosferycznych. Proponowany schemat blokowy czujnika stężenia szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu, przystosowany do współpracy z z systemem wentylacji. Wykazano, że w zakresie pomiarowym, który odpowiada zmianie kontrolowanych zanieczyszczeń w zakresie od zera do maksymalnego dopuszczalnego stężenia, charakterystykę statyczną proponowanego czujnika można aproksymować funkcją liniową bez znacznego dodatkowego błędu metodologicznego.

Słowa kluczowe: czujnik zanieczyszczenia powietrza, kontrola zanieczyszczenia powietrza

wstecz