Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2021 Str. 72

Autorzy: Somchsai Arunrungrusmi , Wittawat Poonthong , Apidat Songruk , Narong Mungkung , Nuttee Thungsuk , Kongsak Anuntahiranrath , Toshifumi Yuji :

Tytuł: Zastosowanie plazmy wyładowczej mikrofalowej do rozkładu dodecylosiarczanu sodu w roztworze wodnym

Streszczenie: Typowe gospodarstwo domowe używa detergentów do naczyń, detergentów do prania i innych syntetycznych detergentów zawierających duże ilości środków powierzchniowo czynnych. Na przykład w przypadku prania często używa się kombinacji detergentów i zmiękczaczy do tkanin, a anionowe środki powierzchniowo czynne zawarte w detergencie i kationowe środki powierzchniowo czynne zawarte w środku do zmiękczania tkanin są łączone razem, aby stworzyć stan, w którym środki powierzchniowo czynne nie ulegają łatwo rozkładowi w roztworach wodnych. W rezultacie środki powierzchniowo czynne, które są odprowadzane do wody bez degradacji, mogą powodować szkody w środowisku i zanieczyszczenie ekosystemów, oceanów i dróg wodnych. W tym badaniu wodny roztwór zawierający anionowe środki powierzchniowo czynne poddano obróbce strumieniem plazmy z wyładowaniem mikrofalowym o nierównowagowym ciśnieniu atmosferycznym przy użyciu gazu Ar i mieszaniny gazowej Ar + H2, aby umożliwić rozkład środków powierzchniowo czynnych w roztworze wodnym przez OH i H2. rodniki wydzielane w osoczu.

Słowa kluczowe: mikrofalowe wyładowanie plazmowe, detergenty.

wstecz