Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2021 Str. 60

Autorzy: Benaissa Tahar , Mahi Djillali , Halbaoui Khaled :

Tytuł: Śledzenie maksymalnego punktu mocy w przypadku konwerterów podwyższających DC-DC z uproszczonym sterowaniem przesuwnym

Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt uproszczonego sterownika trybu ślizgowego (SMC) dla przekształtnika Boost DC-DC w trybie pracy ciągłej przewodzenia poprzez zdefiniowanie uproszczonego sformułowania dla powierzchni ślizgowej. Odporność i stabilność proponowanego kontrolera są badane pod kątem zmian środowiskowych. Wyniki symulacji pokazują, że SMC zapewnia dobrą wydajność przy zmianach klimatycznych pod względem stabilności i odporności na napromienienie i zmiany temperatury. Proponowany konwerter to kaskadowe przetwornice podwyższające w trybie sterowania przesuwnego (SMC). Działanie proponowanego sterowania topologią przekształtnika DC – DC zostało sprawdzone w drodze symulacji z wykorzystaniem Simulink i jego działanie okazało się zadowalające.

Słowa kluczowe: przekształtnik Boos DC-DC, tryb ślizgowy, maksymalny punkt mocy.

wstecz