Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2021 Str. 48

Autorzy: Andrii Bereziuk , Oleksiy Karlov , Roman Kryshchuk , Ihor Garasymchuk , Pavlo Potapskyi , Mykola Vusatyi :

Tytuł: Parametry energetyczne indukcyjnego generatora ciepła z rozgałęzionym wymiennikiem ciepła do wytwarzania ekologicznie czystego nośnika ciepła

Streszczenie: Przeprowadzono analizę porównawczą wyników modelowania numerycznego procesów elektrofizycznych zachodzących w środku wzbudnika cylindrycznego przy zastosowaniu różnych konfiguracji wymiennika ciepła. Zgodnie z wynikami symulacji komputerowej dokonano porównania mocy, rezystancji, indukcyjności i prądu przy zadanych wartościach siły elektromotorycznej na zaciskach uzwojenia cewki indukcyjnej.

Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, wzbudnik cylindryczny, parametry energetyczne, suszenie surowców.

wstecz