Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2021 Str. 42

Autorzy: Djamel-Eddine Chaouch , Hocine Azzeddine , Ahmed Larbaoui , Zoubir Ahmed-Foitih :

Tytuł: Strategia sterowania SRF oparta na sterownikach STFIS dla jednostopniowego falownika beztransformatorowego dla systemu fotowoltaicznego podłączonego do sieci

Streszczenie: W artykule przedstawiono strategię sterowania synchroniczną ramką odniesienia (SRF) w oparciu o samostrajalny system wnioskowania rozmytego (STFIS) do sterowania falownikiem beztransformatorowym. Falownik jednostopniowy jest sterowany w celu uzyskania wysokiej wydajności systemu fotowoltaicznego bez stosowania techniki maksymalnego punktu mocy (MPPT), jednoczesnego wprowadzania mocy do sieci i poprawy jakości energii. Sterownik Fuzzy oparty na optymalizacji on-line systemu wnioskowania rozmytego Takagi-Sugeno (FIS) zerowego rzędu za pomocą algorytmu przypominającego propagację wsteczną jest stosowany w celu zminimalizowania funkcji kosztu, która składa się z kwadratowego składnika błędu i wagi zaniku, który zapobiega nadmiernemu wzrostowi łącza DC i PCC. Szczegółowo podano projekt parametrów sterownika STFIS. Ponadto przedstawiono porównanie między klasycznymi sterownikami PI i STFIS.

Słowa kluczowe: falownik, sterownik STFIS, poprawa jakości energii

wstecz