Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2021 Str. 35

Autorzy: Thanat Monthaputha , Montree Kumngern :

Tytuł: Programowalne sterowniki PID w technologii CMOS

Streszczenie: W artykule przedstawiono nowy programowalny kontroler proporcjonalny (P) -całkowyy (I) -różniczkowy (D) (PID) wykorzystujący prądowe wzmacniacze transkonduktancyjne (CCTA). Proponowany regulator PID wykorzystuje konwojer prądowy drugiej generacji, który jest pierwszym stopniem CCTA, który działa jako przełącznik analogowy konwojera prądu. Wzmocnienie proporcjonalne, stała czasowa całkowania i stała czasowa różniczkowania mogą być sterowane elektronicznie za pomocą wzmacniaczy transkonduktancyjnych CCTA. W przeciwieństwie do poprzednich analogowych regulatorów PID, warianty regulatorów P, I, D, PI, PD i PID tego obwodu mogą być programowane przy użyciu prądów polaryzacji bez zmiany jakichkolwiek połączeń wejściowych i wyjściowych. Proponowana struktura jest wysoce odpowiednia do implementacji układu scalonego (IC) przy użyciu tylko uziemionych pasywnych komentarzy. Zaproponowane układy programowalnych sterowników PID zostały zasymulowane przy użyciu procesu 0,18 μm CMOS.

Słowa kluczowe: sterownik PID, wzmacniacz transkonduktancyjny, technologioa CMOS.

wstecz