Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2021 Str. 19

Autorzy: Salah Alkurwy :

Tytuł: Projektowanie i implementacja równoległego mnożnika przy użyciu dwóch obwodów rozdzielonych

Streszczenie: W tym badaniu zaprojektowano i wdrożono nowatorski binarny równoległy obwód powielający. Proponowany mnożnik jest połączeniem dwóch oddzielnych obwodów, a mianowicie obwodu mnożnika obciętego i obwodu najmniej znaczącego bitu (LSB). Mnożnik LSB został zaprojektowany w oparciu o matematyczne wyrażenie wedyjskie, ale wprowadzono pewne modyfikacje, aby był zgodny z mnożnikiem obciętym i aby uzyskać poprawne wyniki dla wszystkich wartości mnożenia. Zaprojektowany obwód jest kodowany w języku opisu sprzętu Verilog (HDL) przy użyciu Quartus II. Poziom transferu rejestrów jest weryfikowany, a poziom bramki jest symulowany przy użyciu platformy programowalnej macierzy bramek (FPGA) Cyclone IV. Proponowany mnożnik działa przy częstotliwości roboczej 107,5 MHz i wymaga 155 logik kombinacyjnych. Porównanie z innymi zgłoszonymi pracami pokazuje, że proponowany projekt ma 19,5% krótszy czas opóźnienia. Nowy powielacz równoległy nadaje się do zastosowań w różnych urządzeniach elektronicznych ze względu na swoją dobrą funkcję.

Słowa kluczowe: mnożnik, LSB – najmniej znaczący bit, równoległy obwód mnożący.

wstecz