Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2021 Str. 13

Autorzy: Salima Asanova , Murodbek Safaraliev , Nurlan Askarbek , Sergey Semenenko , Erkin Aktaev , Anastasia Kovaleva , Egor Lyukhanov , Elena Staymova :

Tytuł: Obliczanie strat mocy przy danych obciążeniach i napięciu źródła w sieciach promieniowych o napięciu 35 kV i wyższych za pomocą hierarchicznowielopoziomowej strukturalnej reprezentacji topologii

Streszczenie: W artykule przedstawiono ustrukturyzowane, hierarchiczno-wielopoziomowe podejście do obliczania zakresów i strat mocy w sieciach dystrybucyjnych o napięciu 35 kV i wyższych przy zadanych obciążeniach i poziomie napięcia źródła zasilania. Opiera się on na hierarchicznowielopoziomowej strukturze odwzorowania początkowego wykresu radialnej sieci elektroenergetycznej i zastosowaniu tradycyjnej dwuetapowej metody inżynierskiej. Zastosowanie tego podejścia pozwala na uzyskanie uniwersalnego (dla dowolnej konfiguracji i złożoności sieci elektroenergetycznej) i wydajnego (pod względem liczby operacji obliczeniowych i zajętości pamięci komputera) algorytm.

Słowa kluczowe: sieci dystrybucyjne, straty mocy, ustrukturyzowane podejście hierarchiczno-wielopoziomowe, struktura drzewiasta, zorientowany wykres, analiza topologii.

wstecz