Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2021 Str. 170

Autorzy: Andrzej Wiśniewski :

Tytuł: Promieniowanie UV-C i promienniki promieniowania UV-C w zastosowaniu bakteriobójczym.

Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowanie promieniowania UV-C do odkażania pomieszczeń, ze szczególnym naciskiem na zwalczanie bakterii COVID-19. Zawarto analizę przydatności promieniowania UV-C do zwalczania bakterii, wirusów i grzybów. Przedstawiono analizę wymagań jakie stawiane jest doborowi wartości energii napromienienia promieniowania UV-C pod względem zwalczania bakterii, wirusów i grzybów. Na podstawie analizy wymagań literaturowych dotyczących niezbędnych dawek napromienienia do dezaktywacji wirusów i danych technicznych dostępnych promienników promieniowania UV-C, przeanalizowano możliwości ich stosowania w celu odkażania pomieszczeń. Przedstawiono zasadę działania i konstrukcje promienników promieniowania UV-C, które służą do dezaktywacji bakterii, wirusów i grzybów. Ze względu na szkodliwe działanie promieniowania UV-C na zdrowie ludzi, przedstawiono główne zasady bezpiecznego stosowania tego typu źródeł promieniowania.

Słowa kluczowe: Promieniowanie UV-C, promienniki UV-C , odkażanie pomieszczeń promieniowaniem UV-C

wstecz