Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2021 Str. 166

Autorzy: Ernest Stano , Danuta Adamczewska , Marek Orlikowski :

Tytuł: Sposób oceny wpływu odkształcenia prądu wtórnego na dokładność transformacji wyższych harmonicznych przez indukcyjne przekładniki prądowe

Streszczenie: Zastosowanie opracowanego systemu pomiarowego umożliwia sprawdzenie dokładności transformacji harmonicznych prądu odkształconego przez indukcyjny przekładnik prądowy 100 A \\\\ 5 A. Na skutek zmiany przesunięcia fazowego wyższej harmonicznej względem podstawowej harmonicznej następuje zmiana wartości błędów prądowego i kątowego. Wyznaczenie granicznych wartości tych błędów wymaga zatem dostosowania tego przesunięcia fazowego do fazy harmonicznej generowanej przez nieliniowy przekładnik prądowy.

Słowa kluczowe: indukcyjny przekładnik prądowy, dokładność transformacji, prąd odkształcony, wyższe harmoniczne.

wstecz