Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2021 Str. 158

Autorzy: Karkar Nora , Nadjet Zarroug , Yamina Tighilt , Khier Benmhamed :

Tytuł: Sterowanie PID przy wykorzystaniu uczenia iteracyjnego bazującego na sieciach neuronowych

Streszczenie: Uczenie się iteracyjne odnosi się do rozwoju, analizy i wdrażania metod, które pozwalają maszynie rozwiązywać problem w procesie uczenia się, a tym samym wykonywać zadania, które są trudne lub niemożliwe do wykonania przy użyciu bardziej konwencjonalnego algorytmu. Rodzaj uczenia się zależy od tego, jak zachodzą zmiany parametrów. W tym artykule zaprojektowano i opracowano algorytmu, który może zoptymalizować parametry regulatora PID, wykorzystując podejście iteracyjnego uczenia się w oparciu o sieć neuronową. Wyniki symulacji jednoznacznie dowodzą skuteczności sterowania poprzez iteracyjne uczenie się w oparciu o sieć neuronową.

Słowa kluczowe: uczenie iteracyjne, regulatory PID, sieci neiuronowe

wstecz