Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2021 Str. 152

Autorzy: Djilali Kairous , Mustapha Benghanem :

Tytuł: Zaawansowana strategia sterowania ślizgowego drugiego rzędu generatorem DFIG

Streszczenie: W artykule przedstawiono strategię bezpośredniego sterowania mocą (DPC) oraz strategię sterowania ślizgowego drugiego rzędu (SOSM), wykorzystane do sterowania dwukierunkowym przepływem mocy. Przekształtnik przyłączony jest do obwodu wirnika generatora indukcyjnego podwójnie zasilanego (DFIG). Te nowe zaawansowane strategie sterowania (SOSM-DPC) zostały zastosowane do przekształtnika wirnikowego i przekształtnika sieciowego generatora DFIG w celu zwiększenia wymaganej przepisami odporności układu na stany awaryjne i zakłócenia (FRT) występujące w sieci zasilającej.

Słowa kluczowe: sterowanie ślizgowe, podwójnie zasilany generator indukcyjny (DFIG), funkcja usuwania usterek (FRT),.

wstecz