Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2021 Str. 134

Autorzy: S. Rahman , Shumye Mule , Estifanos Mitiku , Gebrie Aduye , C. Gopinath :

Tytuł: Kompensacja zapadów i wzrostu napięcie przy wykorzystaniu jednofazowego przekształtnika macierzowego z czterema przełącznikami

Streszczenie: Celem artykułu jest precyzyjne wyjaśnienie algorytmu sterowania w celu uzyskania maksymalnej kompensacji zapadu napięcia wynoszącej 52% i wzrostu napięcia przy użyciu rejestratora DVR z bezpośrednim przetwornikiem. Proponowana topologia DVR ma jednofazowy konwerter macierzy (SPMC), transformator szeregowy i filtr LC. Jeżeli cykl pracy PWM jest obliczany cyfrowo poprzez pomiar dostępnego napięcia na zasilaniu i procentu zapadu napięcia, możliwe jest złagodzenie 52% zapadu napięcia i wielkości wzrostu napięcia przy THD mniejszym niż 1%. Wyniki Matlab Simulation są prezentowane w celu walidacji analizy.

Słowa kluczowe: zapad napięcia, wzrost napięcia, jednofazowy przetwornik matrycowy, DVR, transformator szeregowy, ctechnika PWM

wstecz