Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2021 Str. 121

Autorzy: Lalia Kouriche , Youcef Messlem :

Tytuł: Superskrętny obserwator ślizgowy MRAS do wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym

Streszczenie: W artykule zaproponowano obserwator super-skrętnego poślizgu wysokiego rzędu, powiązany z metodą MRAS, zastosowany do silnika indukcyjnego zasilanego ze źródła napięcia bez czujnika prędkości. W oparciu o zasadę sterowania wektorowego zaprojektowano odpowiednio obserwator przesuwu super-skrętnego wysokiego rzędu w pętli prędkości i pętli strumienia. Obserwator trybu przesuwu superskręcającego jest wykorzystywany do poprawy szacowania prędkości i odporności systemów sterowania silnikiem. Przedstawiamy również mechanizm adaptacyjnych obserwatorów super-skręcania i strumienia wirnika z jedynym założeniem, że z poziomu stojana mierzalne są napięcia i prądy. Celem jest poprawa bezczujnikowej kontroli prędkości, sterowania strumieniem wirnika pod wpływem zakłóceń momentu obciążenia, inwersji prędkości wirnika i pracy przy zerowej prędkości. Wyniki symulacji wyraźnie dowodzą dobrej odporności na zakłócenia momentu obciążenia, oszacowane strumienie i prędkość wirnika są zbieżne z ich rzeczywistymi wartościami. Nasze badanie jest bliskie rzeczywistości; wszystkie symulacje oparte są na rzeczywistych modelach symulowanych w środowisku Matlab SymPower System w czasie ciągłym. Aby przeanalizować nasze podejście, modeluje się prototyp, przeprowadza symulację i może zostać zrealizowany w eksperymentalnej konfiguracji testowej.

Słowa kluczowe: Napędy silników indukcyjnych, MRAS-Obserwator trybu przesuwnego Super Twisting, sterowanie wektorowe.

wstecz