Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2021 Str. 99

Autorzy: Jacek Gumiela , Mariusz Gurdek , Robert Kaznowski , Dariusz Sztafrowski :

Tytuł: Perspektywy rozwoju elektromobilności przy uwzględnieniu obecnego stanu systemu elektroenergetycznego

Streszczenie: Rozwój elektromobilności w Polsce powoduje konieczność zaplanowania nowych inwestycji w polskim sektorze elektroenergetycznym. Zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz możliwości przesyłowe linii elektroenergetycznych mogą stanowić pewne ograniczenia w dalszym rozwoju sektora pojazdów napędzanych energią elektryczną. Autorzy po opracowaniu kilku typowych scenariuszy nasycenia rynku pojazdami elektrycznymi w najbliższej przyszłości opracowali analizę zapotrzebowania na energię elektryczną oraz dodatkową moc zainstalowaną w części wytwórczej systemu elektroenergetycznego.

Słowa kluczowe: Elektromobilność, system elektroenergetyczny, produkcja energii, akumulowanie energii.

wstecz