Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2021 Str. 92

Autorzy: Wojciech Nita , Sylwester Filipiak :

Tytuł: Planowanie przebudowy terenowych sieci dystrybucyjnych SN metodami ewolucyjnymi

Streszczenie: Artykuł porusza problem planowania procesów modernizacji i przebudowy terenowych elektroenergetycznych sieci średniego napięcia (SN). Głównym celem wykonanych prac było wykorzystanie obliczeniowych metod ewolucyjnych do planowania modernizacji sieci dystrybucyjnych SN. Temat podlegał analizie ze względu na aktualność tematyki dotyczącej kablowania terenowych sieci dystrybucyjnych. Aktualnie bowiem operatorzy sieci realizują program przebudowy sieci napowietrznych średniego napięcia na sieci kablowe, co ma na celu zwiększenie niezawodności i efektywności tych sieci.

Słowa kluczowe: optymalizacja, sieci elektroenergetyczne, planowanie, metody ewolucyjne.

wstecz