Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2021 Str. 70

Autorzy: Belgacem Ais , Tayeb Allaoui , Abdelkader Chaker , Abderrahmane Hebib , Belkacem Belabbas , Lalia Merabet :

Tytuł: Optymalizacja systemu fotowoltaicznego podłączonego do sieci bazującego na przekształtniku piatego rzędu

Streszczenie: Artakuł analizuje możliwoścoi poprawy właściwości i optymalizacji systemu fotowoltaicznego podłączonego do sieci I bazującego na przekształtniku piątego rzędu. Wykorzystano metodę MPPT (Maximum Power Point Tracking), sterowanie ślizgowe SMC. System is modelowany w Matlabie Simpopwer System Toolbox .

Słowa kluczowe: system fotowoltaiczny, przekształtnik, MMMT – nmaxum Power Point Tracking

wstecz