Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2021 Str. 20

Autorzy: Olena Rubanenko , Sree-Lakshmi Gundebommu , Iryna Hunko , Zdenek Peroutka :

Tytuł: Metody diagnostyki online generatorów synchronicznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono stan wiedzy na temat różnych metod diagnostyki generatorów synchronicznych (SG). Szczególną uwagę zwraca się na metodologie identyfikacji awarii Przedstawiono główne awarie SG. W artykule stworzono drzewo błędów dla głównych elementów SG. Przedstawiono wyznaczenie wskaźnika resztkowej żywotności turbogeneratorów chłodzonych wodorem o mocy 165 MW.

Słowa kluczowe: awarie, diagnostyka, maszyna elektryczna, niezawodność, sztuczna inteligencja.

wstecz