Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2021 Str. 176

Autorzy: Paweł Węgierek , Michał Lech :

Tytuł: Stanowisko badawcze przeznaczone do badań i diagnostyki komór próżniowych średniego napięcia

Streszczenie: W artykule przedstawiono szczegółową budowę oraz możliwości stanowiska badawczego służącego do diagnostyki oraz badań komór próżniowych wykorzystywanych w elektroenergetycznej aparaturze łączeniowej średniego napięcia. Poprawność funkcjonowania stanowiska potwierdzono przeprowadzając szereg badań wytrzymałości elektrycznej próżniowej komory rozłącznikowej SN typu HVKR 24/400.

Słowa kluczowe: komory próżniowe, diagnostyka próżni, wytrzymałość elektryczna, próżniowa aparatura łączeniowa

wstecz