Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2021 Str. 169

Autorzy: Szymon Stoczko , Marcin Szewczyk :

Tytuł: Przegląd aktualnych kierunków badań w zakresie łącznikowej techniki próżniowej

Streszczenie: Niniejszy artykuł zawiera przegląd aktualnych badań z zakresu łącznikowej techniki próżniowej opublikowanych w ostatnich latach w wiodących światowych czasopismach technologiczno-badawczych. Przedstawiony w niniejszej pracy aktualny stan badań ma umożliwić wytyczenie programu badań mogącego wspomóc rozwój tej technologii poprzez zwiększenie wiedzy o zjawiskach podstawowych istotnych dla eksploatacji i dalszego rozwoju wyłączników próżniowych.

Słowa kluczowe: wyłączniki próżniowe, komory próżniowe, aktualny stan badań.

wstecz