Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2021 Str. 159

Autorzy: Amina Djaborebbi , Boubakeur Zegnini , Djilali Mahi :

Tytuł: Modelowanie odpowiedzi na prąd piounowy w uziemionym systemie turbiny wiatrowej

Streszczenie: W celu poprawy dokładności badań wpływu wyładowań atmosferycznych na produkcję energii wiatrowej konieczne jest opracowanie szybszych i dokładniejszych narzędzi symulacyjnych oraz wykorzystanie coraz bardziej wyrafinowanych modeli. W pierwszej kolejności identyfikujemy i opisujemy różne parametry wpływające na zachowanie się systemów uziemienia, zwłaszcza gdy przekazują one prąd piorunowy. W tym celu opracowany został model elektromagnetyczny z teorii równań Eulera z wykorzystaniem jonizacji gruntu, który pozwala na przedstawienie zachowania się systemu uziemienia w dziedzinie częstotliwości. Symulowane są różne konfiguracje o kilku stopniach złożoności. W celu walidacji uzyskanych wyników, porównujemy nasze wyniki TLM z wynikami pomiarów i symulacji FDTD.Porównanie dwóch różnych konfiguracji uziemienia turbiny wiatrowej z porównaniem potencjału przemijającego, impedancji impulsowej i składowej stałej impedancji przemijającej pomiędzy tymi dwiema konfiguracjami, gdy są one zakopane w gruncie.

Słowa kluczowe: System uziemienia, metoda linii transmisyjnej, domena czasowa różnic skończonych, jonizacja gleby.

wstecz