Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2021 Str. 142

Autorzy: Jacek Swolkień , Marek Tomaszek , Wiktor Halecki :

Tytuł: Zastosowanie inteligentnych sieci czujników i systemów monitorowania do zarządzania gospodarką wodno-kanalizacyjną w obszarach zurbanizowanych

Streszczenie: W artykule przedstawiamy system do kontroli poziomu nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, wykorzystywanych głównie w gospodarstwach domowych. System ten to zespół kilku powiązanych elementów realizujących jako całość zadanie polegające na przekazaniu końcowemu użytkownikowi informacji o stanie napełnienia zbiornika. Ponadto, umożliwia analizę poziomu ścieków wskazując na ewentualną eksfiltrację ścieków lub infiltrację wód gruntowych.

Słowa kluczowe: inteligentna infrastruktura, Internet Rzeczy, monitoring środowiskowy, zbiornik bezodpływowy

wstecz