Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2021 Str. 136

Autorzy: Marek Jaworski :

Tytuł: Wykorzystanie nowoczesnych konstrukcji wsporczych linii napowietrznych w celu ograniczenia pola elektromagnetycznego

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze stanem infrastruktury sieci rozdzielczej 110 kV w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Wskazano na możliwość zastosowania nowoczesnych konstrukcji wsporczych, w tym rurowych słupów kompaktowych oraz innych konstrukcji ze zmniejszoną odległością między fazami. Przeprowadzono obliczenia rozkładów pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu kilku wybranych tego rodzaju konstrukcji wsporczych oraz porównano je z rozkładami pola w otoczeniu słupów kratowych. Określono obszary odziaływania składowej elektrycznej i magnetycznej pola dla różnych konstrukcji wsporczych linii.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, linie napowietrzne, konstrukcje wsporcze, oddziaływanie pola

wstecz