Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2021 Str. 93

Autorzy: Krystyna Noga , Monika Rybczak , Miłosz Kasperkiewicz :

Tytuł: Protokół komunikacyjny Modbus RTU z wykorzystaniem sterownika PLC i układu FPGA – analiza porównawcza

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę porównawczą stanowiska badawczego złożonego z układu FPGA oraz sterownika z rodziny S7- 1200, które współpracują ze sobą wymieniając informacje zgodnie z protokołem komunikacyjnym Modbus RTU. W obu stanowiskach obiektem sterowania jest silnik trójfazowy sterowany przy wykorzystaniu przemiennika częstotliwości SINAMICS V20.

Słowa kluczowe: układy FPGA, platforma uruchomieniowa DE2-115, sterownik PLC S7-1200, protokół komunikacyjny Modbus RTU.

wstecz