Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2021 Str. 64

Autorzy: Krzysztof Jackiewicz , Andrzej Straś , Tomasz Bałkowiec , Arkadiusz Kaszewski :

Tytuł: Układ sterowania maszyną reluktancyjną przełączalną z wykorzystaniem regulatora wielooscylacyjnego pracującego w funkcji kąta do redukcji pulsacji momentu obrotowego

Streszczenie: W artykule przedstawiony został układ sterowania maszyną reluktancyjną przełączalną pozwalający na redukcję tętnień momentu obrotowego. Metoda sterowania bazuje na wykorzystaniu regulatora wielooscylacyjnego (Multioscillatory controller - MOSC) w torze regulacji prędkości obrotowej maszyny. Przedstawiono nowe podejście polegające na zastosowaniu członów oscylacyjnych próbkowanych w dziedzinie kąta położenia wału maszyny w przeciwieństwie do standardowego próbkowania w dziedzinie czasu. Podejście to zapewnia, że charakter zmian prędkości obrotowej jest stały w funkcji kąta położenia wirnika a co za tym idzie próbkując sygnał prędkości względem zmian kąta położenia wirnika można w układzie regulacji zastosować człony oscylacyjne o z góry zdefiniowanych częstotliwościach własnych. Zaproponowany układ sterowania zweryfikowany został z wykorzystaniem modeli numerycznych w środowisku PLECS.

Słowa kluczowe: maszyna reluktancyjna przełączalna, regulator wielooscylacyjny, pulsacje momentu obrotowego.

wstecz