Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2021 Str. 36

Autorzy: Wiesław Citko , Wiesław Sieńko :

Tytuł: Inspirowane kwantowo sieci neuronowe typu Hopfielda

Streszczenie: W pracy przedstawiono koncepcję sieci neuronowej o zespolonych parametrach (Q-inspired). Realizacja takiej sieci wykorzystuje hermitowską macierz połączeń pomiędzy neuronami. Zaproponowano również model uczenia maszynowego zrealizowany na bazie zespolonego aproksymatora. Wykazano przydatność takiego aproksymatora w analizie sygnałów w szczególności do realizacji dyskretnej transfomacji Fouriera (DFT) oraz odwrotnej dyskretnej transformacji Fouriera (IDFT).

Słowa kluczowe: inteligencja obliczeniowa, uczenie maszynowe, kwantowo inspirowane sieci neuronowe, DFT.

wstecz