Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2021 Str. 11

Autorzy: Jacek Dąbrowski , Jakub Łaziński :

Tytuł: Zastosowanie programu OptiSystem w modelowaniu oraz prezentacji właściwości układów i systemów światłowodowych

Streszczenie: W pracy przedstawiono wykorzystanie programu OptiSystem w nauczaniu techniki światłowodowej. Główny nacisk położono na zastosowanie programu w projektowaniu i modelowaniu właściwości układów transmisji cyfrowej o określonej przepływności. Ocenę przydatności i możliwości programu przeprowadzono w oparciu o literaturowe obliczeniowe zagadnienie problemowe. W celu rozwiązania i analizy tego zagadnienia na drodze symulacji komputerowych zaproponowano określony układ połączeniowy.

Słowa kluczowe: OptiSystem, układy i systemy światłowodowe, symulacje, dydaktyka.

wstecz