Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 196

Autorzy: Ewa Korzeniewska , Andrzej Krawczyk , Jacek Stańdo :

Tytuł: Pola torsyjne – przykład pseudonaukowej koncepcji w fizyce

Streszczenie: W artykule przedstawiono w zarysie założenia teorii dotyczącej pól torsyjnych traktowanych w środowisku naukowym jako element pseudonauki. Temat ten jest istotny z powodu pojawiania się teorii spiskowych związanych z wprowadzaniem nowej generacji telefonii komórkowej, będącej naturalnym rozwojem techniki oraz rozpowszechniania fałszywych informacji na temat rozprzestrzeniania się wirusów w tym Covid-19. Przedstawiona opinia autorów jest wkładem w proces edukacyjny, mający na celu eliminację teorii spiskowych ze społeczeństwa.

Słowa kluczowe: pole torsyjne, komunikacja bezprzewodowa. telefonia komórkowa, 5G.

wstecz