Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 192

Autorzy: Robert Żelazny , Paweł Jabłoński :

Tytuł: Praca prototypowego urządzenia indukcyjnego ogrzewania rozjazdów kolejowych przy różnych częstotliwościach roboczych

Streszczenie: Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych (EOR) są elementami infrastruktury kolejowej, których zadaniem jest ochrona rozjazdów kolejowych przed zablokowaniem przez zalegający śnieg i lód w okresach zimowych. Urządzenia te działają często na zasadzie grzania oporowego, jednak pojawiają się także inne rozwiązania. W urządzeniach indukcyjnego ogrzewania rozjazdów (IOR) wykorzystano zjawisko indukcji elektromagnetycznej. W pracy zbadano wpływ częstotliwości roboczej pracy takiego urządzenia na czas wytapiania lodu.

Słowa kluczowe: elektryczne ogrzewanie rozjazdów kolejowych, indukcyjne ogrzewanie, bezpieczeństwo ruchu kolejowego

wstecz