Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 188

Autorzy: Paweł Tylek , Ryszard Tadeusiewicz , Mirosław Jabłoński , Adam Piłat , Zdzisław Kaliniewicz , Florian Adamczyk , Jakub Klocek :

Tytuł: Systemy wizyjne automatu do przedsiewnego przygotowania żołędzi

Streszczenie: W przypadku żołędzi przeznaczonych do siewu w szkółkach leśnych powszechnie stosuje się skaryfikację mechaniczną, polegającą na odcięciu od strony znamienia ich końców. Ten pracochłonny zabieg przyspiesza kiełkowanie nasion oraz wyrównuje wschody. Wartością dodaną skaryfikacji jest możliwość wzrokowej oceny zmian mumifikacyjnych żołędzi i odrzucenia nasion nekrotycznych. Autorzy podjęli się opracowania urządzenia do automatyzacji ww. procesów, który został wyposażony w dwa niezależne systemy rozpoznawania i analizy obrazów.

Słowa kluczowe: żołędzie, skaryfikacja, analiza obrazu, automatyzacja

wstecz