Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 170

Autorzy: Tomasz Popławski , Marek Kurkowski , Jarosław Mirowski :

Tytuł: Zastosowanie filtrów pasywnych do eliminacji wyższych harmonicznych prądu

Streszczenie: W artykule przeanalizowano zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej w instalacjach oświetleniowych z nowoczesnymi źródłami światła. Rozpoczęto od analizy metodologii obliczania parametrów energii w warunkach odkształconych przebiegów prądów i napięć. Następnie przeprowadzono analizę wyników pomiarów uzyskanych dla wybranych opraw oświetleniowych. Na koniec zaproponowano rozwiązanie umożliwiające poprawę jakości energii elektrycznej poprzez zastosowanie pasywnych filtrów rezonansowych.

Słowa kluczowe: jakość energii; źródła światła; składowe harmoniczne; współczynnik mocy.

wstecz