Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 136

Autorzy: Adam Jakubas :

Tytuł: Nieinwazyjne badanie jednorodności struktury kompozytów miękkich magnetycznie

Streszczenie: Nieniszczące badania magnetyczne są bardzo przydatne w ocenie jakości kompozytów metal-polimer. W celu szybkiego określenia jednorodności, występowania wtrąceń, pęknięć i innych defektów zaproponowano metodę inspekcji z wykorzystaniem kamery pola magnetycznego. Do weryfikacji metody przygotowano próbki zawierające różne rodzaje wtrąceń (polimer i stal) oraz próbki referencyjne. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem magnesu neodymowego jako źródła zewnętrznego pola magnetycznego. Gęstość strumienia pola została zmapowana tuż nad powierzchnią próbki za pomocą matrycy 16k mikro czujników Halla. Uzyskane magnetogramy pozwoliły zlokalizować i zidentyfikować rodzaj wtrąceń. Potwierdziło to skuteczność opracowanej metody.

Słowa kluczowe: Badania nieniszczące, kompozyty miękkie magnetycznie, czujniki mikro-Halla, gęstość strumienia magnetycznego.

wstecz