Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 125

Autorzy: Artur Boguta , Jacek Majcher :

Tytuł: Określanie wilgotności różnych gatunków nasion w oparciu o kształt sygnału napięciowego generowanego przez płytę piezoelektryczną

Streszczenie: W pracy przedstawiono badania dotyczące określania wilgotności różnych gatunków nasion w oparciu o kształt sygnału napięciowego generowanego przez płytę piezoelektryczną przy uderzeniu nasion. W tym celu wykonano stanowisko pomiarowe, na którym zostały przeprowadzone testy. W badaniach wykorzystano różne gatunki nasion o kształcie zbliżonym do sferycznego, aby wyeliminować wpływ kształtu nasion na wyniki pomiarów. Na podstawie uzyskanych krzywych sygnału zaproponowano algorytm, w którym obliczono współczynnik wzrostu napięcia na przetworniku piezoelektrycznym.

Słowa kluczowe: nasiono, wilgotność, przetwornik piezoelektryczny,

wstecz