Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 115

Autorzy: Ahmed Nait-Ouslimane , Hassane Mohellebi , Quang-Anh Phan :

Tytuł: Ulepszony model matematyczny opisujący efekt magnetostrykcyjny Terfenolu-D

Streszczenie: Artykuł zajmuje się Terfenolem-D – dość powszechnie stosowanym materiałem magnetostrykcyjnym. Niestety dotychczas brakowało matematycznego modelu tego materiału uwzględniającego histerezę. Wykorzystano algorytm Levenberg–Marquardt do bardziej szczegółowego opisu parametrów Terfenolu.

Słowa kluczowe: efekt magnetostrykcyjny, Terfenol-D, histereza..

wstecz