Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 78

Autorzy: Sirichai Dangeam , Vijit Kinnares :

Tytuł: Opracowanie systemu napędowego dla podwójnego jednofazowego silnika indukcyjnego z pięciostopniowym falownikiem z techniką PWM opartą na nośniku wektorowym

Streszczenie: W pracy przedstawiono implementację układu napędowego podwójnego jednofazowego silnika indukcyjnego z niezależną kontrolą prędkości w zamkniętej pętli za pomocą pięciostopniowego falownika ze źródłem napięcia. Prosta metoda kontroli skalarnej prędkości V / f w pętli zamkniętej i oparty na nośnej wektor przestrzeni PWM (SVPWM) są zaimplementowane na dSPACE DS1104. Szczegóły konfiguracji i programowania dSPACE są w pełni podane. Wyniki eksperymentów pokazują, że wdrożony system jest w stanie niezależnie kontrolować, aby utrzymać stałą prędkość dla każdego silnika w różnych warunkach pracy.

Słowa kluczowe: Pięciostopniowy falownik źródła napięcia; Podwójny jednofazowy silnik indukcyjny; Wektor przestrzenny oparty na nośnej PWM;

wstecz