Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 46

Autorzy: Arthur Rosa , Reginaldo Ferreira , Cláudio Pereira :

Tytuł: Zintegrowane praktyki PBL i HIL do symulacji w czasie rzeczywistym stosowane w nauczaniu technicznym i inżynieryjnym z wykorzystaniem systemów wbudowanych

Streszczenie: Wiele instytucji edukacyjnych nie ma wystarczających środków na zakup drogich urządzeń, które uczynią prowadzone z dialogiem i zajęcia praktyczne bardziej atrakcyjnymi zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. W związku z powyższym proponuje się procedurę integrującą metody PBL (Problem based Learning) i HIL (Hardware in The Loop) w celu testowania różnych układów dynamicznych, weryfikacji stabilności zaimplementowanych równań sterowania, a nawet walidacji użytecznych algorytmów w wielu obszarach, od z podstawowych dyscyplin nauk ścisłych po kursy techniczne i inżynierskie. Przedstawione jest tutaj podejście koncepcyjne w celu uzasadnienia możliwie najlepszych korzyści w zakresie efektywności kosztowej symulacji systemów w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym ograniczeniu finansowym i czasowym. Projekt polega na opracowaniu trzech prototypów (wymiennik ciepła, przetwornik elektroniczny i eksperyment „Belka i kula”) za pomocą modelowania matematycznego z wykorzystaniem oprogramowania Matlab / Simulink, w celu osadzenia tego modelu w sprzęcie HIL w celu symulacji / zdiagnozowania działania takiego systemy. Przykłady te można wykorzystać zarówno na zajęciach praktycznych, jak i teoretycznych, aby zachęcić uczniów do rozwiązywania rzeczywistych problemów w poszukiwaniu ich rozwiązania.

Słowa kluczowe: PBL, HIL, SFL, nauczanie, SEPIC, belka kulowa, wymiennik ciepła

wstecz