Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2020 Str. 202

Autorzy: Marcin Januszewski , Marcin Januszewski , Ryszard Kowalik , Ryszard Kowalik , Karol Kurek , Karol Kurek , Emil Bartosiewicz , Emil Bartosiewicz , Adam Smolarczyk , Adam Smolarczyk , Desire Rasolomampionona , Desire Rasolomampionona :

Tytuł: Badania funkcji zabezpieczeń odległościowych (ANSI 21) zaimplementowanych w przekaźnikach zabezpieczeniowych różnych producentów przeznaczonych do ochrony linii WN i NN

Streszczenie: W artykule opisano porównanie wyników badań funkcji zabezpieczeń odległościowych (ANSI 21) zaimplementowanych w przekaźnikach zabezpieczeniowych różnych producentów przeznaczonych do ochrony linii WN i NN. Szczególny nacisk położono na wyznaczenie czasów zadziałania funkcji zabezpieczeń odległościowych na podstawie charakterystyk czworokątnych i kołowych. Badania prowadzono metodami klasycznymi w oparciu o oprogramowanie dostarczone przez producenta testera mikroprocesorowego oraz programy symulacyjne.

Słowa kluczowe: Zabezpieczenie linii WN, Zabezpieczenie linii NN, charakterystyka czworoboczna, charakterystyka MHO, charakterystyka kołowa, zabezpieczenie odległościowe.

wstecz