Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2020 Str. 190

Autorzy: Jerzy Marzecki , Mariusz Drab :

Tytuł: Regulacja jakościowa, a niezawodność sieci dystrybucyjnych

Streszczenie: W referacie zostaną przedstawione efekty wdrożonego w 2016 roku w Polsce nowego modelu regulacji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, zawierającego elementy regulacji jakościowej. Przedstawione zostaną podstawowe wskaźniki niezawodności sieci elektroenergetycznych wśród polskich OSD objętych regulacją jakościową. Zaprezentowane zostaną założenia ewaluacji modelu regulacji jakościowej 2018-2025 wraz z ich analizą.

Słowa kluczowe: sieci dystrybucyjne, regulacja jakościowa, niezawodność sieci elektroenergetycznych.

wstecz