Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2020 Str. 186

Autorzy: Tadeusz Daszczyński , Tadeusz Daszczyński , Zbigniew Pochanke , Zbigniew Pochanke , Marcin Szewczyk , Marcin Szewczyk , Szymon Stoczko , Szymon Stoczko , Przemysław Kaźmierczak , Przemysław Kaźmierczak :

Tytuł: Wpływ transformatora odbiorczego na pomiar obciążalności prądowej długotrwałej innowacyjnej rozdzielnicy niskiego napięcia

Streszczenie: Niniejszy artykuł przedstawia innowacyjną konstrukcję rozdzielnicy niskiego napięcia oraz pomiary długotrwałej obciążalności prądowej torów głównych. Wymagania funkcjonalne dla rozdzielnicy zostały zdefiniowane na potrzeby zasilania urządzeń i linii produkcyjnych krajowych zakładów wytwórczych branży celulozowo-papierniczej. Z uwagi na znaczną indukcyjność rozproszenia zainstalowanego transformatora nie udały się pierwotnie zaplanowane próby obciążalności długotrwałej prądowej, dlatego przeprowadzono analizę symulacyjną wpływu zainstalowanego transformatora na pomiar.

Słowa kluczowe: rozdzielnica nn, badania laboratoryjne, transformator.

wstecz