Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2020 Str. 173

Autorzy: Paweł Piotrowski , Paweł Piotrowski :

Tytuł: Wykorzystanie teorii chaosu zdeterminowanego do prognoz liczby pożarów budynków spowodowanych przez niesprawną instalację elektryczną oraz przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę danych historycznych oraz wielowariantowe prognozy liczby pożarów budynków w Polsce spowodowanych przez niesprawną instalację elektryczną lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne do roku 2023.Sformułowano wnioski końcowe z wykonanych wielowariantowych prognoz oraz analiz statystycznych danych historycznych.

Słowa kluczowe: chaos zdeterminowany, prognoza średnioterminowa, pożar budynku, instalacja elektryczna, urządzenie elektryczne.

wstecz